Model współpracy dzielimy na etapy.

I etap – przedprojektowy.

Zanim przystąpimy do pracy, musimy poznać indywidualne preferencje klienta, potrzeby, oczekiwania,  główne założenia, budżet jaki przeznaczony jest na realizację projektu. Informacje te są bardzo istotne, ponieważ na ich podstawie przygotowujemy koncepcję. Jeśli na tym etapie mamy możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego, to umawiamy się na miejscu inwestycji, by dokonać pomiarów. Jeśli nie ma takiej możliwość, pracujemy na rzutach dostarczonych przez inwestora. Przygotowujemy propozycję najbardziej optymalnego układu funkcjonalnego projektowanej przestrzeni.

II etap – koncepcyjny.

To bardzo ważny moment ponieważ kształtujemy wcześniej ustalony kierunek projektu, uwzględniając  funkcjonalność, ergonomię i estetykę wnętrz.

Już na tym etapie działamy na wizualizacjach 3D. Z doświadczenia wiemy, że to sposób który najbardziej przemawia do wyobraźni Klienta. Początkowo zakładają one ogólne założenia bez doprecyzowania szczegółów. Nie każemy Klientowi decydować o wyglądzie jego przeszłych wnętrz jedynie na rzutach, czy widokach ścian.

III etap – doprecyzowanie projektu.

To czas kiedy dopracowujemy szczegóły, wybieramy materiały wykończeniowe, konkretne wyposażenie wnętrz, ustalamy szczegóły technologiczne, detale z branżowcami. Wszelkie propozycje opierają się na założonym budżecie. Aby ułatwić decyzję naszym Klientom, stworzyliśmy w Katowicach wzorcownię gdzie na miejscu do dyspozycji  mamy większość próbek materiałów i wyposażenia.

IV etap – projekt wykonawczy.

Po zakończonych szczegółowych ustaleniach przechodzimy do projektu technicznego, który zawiera wszystkie niezbędne rysunki potrzebne ekipom wykonawczym. Projekt przekazujemy w postaci Książki Projektowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

V etap – zamówienia wyposażenia.

Dla naszych Klientów wykonujemy oraz koordynujemy zamówienia elementów wyposażenia  i materiałów wykończeniowych. Przez 11 lat pracy w branży projektowania wnętrz wypracowaliśmy kontakty handlowe, które dają nam możliwość oferowania Klientom bardzo dobrych warunków.

VI etap – nadzór autorski.

Zakres nadzoru autorskiego ustalamy indywidualnie, umawiamy ilość i częstotliwość wizyt na budowie. Jeśli klient powierza nam zamawianie materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia wnętrz nadzór jest etapem nieodpłatnym, ponieważ dostarczając wyposażenie mamy stały obraz prac wykonywanych na inwestycji i na bieżąco możemy weryfikować ich zgodność z projektem. Tym samym jesteśmy do dyspozycji wykonawców i jeśli są pytania, to doskonała okazja by porozmawiać.

VII etap – finał.

Projekt wnętrz zrealizowany…  to etap na który czekamy.  To cel, który motywuje nas do 100%  pracy na każdym etapie.

Projekt to dopiero połowa drogi.

Zaufanie Klienta i konsekwencja w realizowaniu projektu to niewątpliwy klucz do sukcesu. Warto o tym pamiętać czekają na efekt końcowy!